2024 – Rok Edukacji Ekonomicznej w Polsce. Jest bardzo potrzebny!

2024 – Rok Edukacji Ekonomicznej w Polsce. Jest bardzo potrzebny!

2024-01-12 0 przez Redakcja

Eurobarometr (Komisja Europejska) z lipca 2023 roku uplasował Polskę na 6. miejscu od końca (!) pod względem poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. Czas to zmienić, a zainaugurowany Rok Edukacji Ekonomicznej może w tym pomóc.

Podczas gdy (aż) 40% Polaków ocenia swoją wiedzę finansową jako wysoką, w rzeczywistości tylko połowa z tych osób (czyli 20% ogółu) uzyskała taki wynik testu. Również wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków” przeprowadzonego przez Fundację WIB oraz Fundację GPW w 2023 roku ujawniają alarmującą lukę w wiedzy Polaków m.in. w zakresie kredytów. Aż połowa respondentów udzieliła błędnych odpowiedzi co do możliwości odstąpienia od umowy. Tylko 43% udzieliło prawidłowych odpowiedzi na pytanie dotyczące RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Ta nieświadomość może mieć ogromny wpływ na budżet domowy i zdolność do spłacania rat kredytowych, zdolność do oszczędzania i budowania majątku. Bez zrozumienia podstaw ekonomicznych nie można podejmować dobrych decyzji wobec swoich finansów.

Dlatego należy pozytywnie oceniać fakt ogłoszenia roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej w Polsce (#ree2024). Uroczysta inauguracja odbyła się właśnie w Senacie, a udział w niej wzięli m.in. Marszałkini Senatu – Małgorzata Kidawa Błońska oraz przedstawiciele ministerstw, a także ponad 100 reprezentantów świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. Inicjatywa stała się możliwa dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych od lat podejmujących wspólnie z sektorem finansowym działania w celu podniesienia poziomu świadomości związanej z finansami.

Chcemy, aby Rok Edukacji Ekonomicznej był przełomowy, jeśli chodzi o podejście do i kształtowanie systemu edukacji ekonomicznej (…) Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zmienić oblicze edukacji ekonomicznej i skutecznie działać na rzecz rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego – powiedziała Agnieszka Wachnicka, Wiceprezeska Związku Banków Polskich i Członkini Komitetu Programowego REE 2024.

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 nabiera szczególnego znaczenia, wykraczając poza współczesne ramy, wpisuje się w długą i znaczącą historię edukacyjnych wartości. Zainicjowany został w setną rocznicę reform premiera Władysława Grabskiego oraz setną rocznicę utworzenia Banku Polskiego, a także ustanowienia polskiego złotego.

W inicjatywę Roku Edukacji Ekonomicznej licznie zaangażowały się autorytety świata ekonomii i wybitni praktycy różnych dziedzin gospodarki. W dniu inauguracji przeprowadzono największą lekcję edukacji ekonomicznej w najnowszej historii Polski – uczestniczyło w niej zdalnie ponad 10 tysięcy uczniów i nauczycieli z całego kraju. Jak zapewniają organizatorzy REE 2024, to symboliczny początek całorocznych aktywności edukacyjnych, które dotrą łącznie do bezpośrednio ponad 1 miliona osób. Będą one skupiały się na działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży – przyszłych twórców i uczestników życia gospodarczego w Polsce – ale nie zabraknie również propozycji dla dorosłych w różnym wieku.

Misja oszczędzaminwestuję.pl wpisuje się w REE 2024, będziemy na różne sposoby wspierać edukację naszego społeczeństwa, by wszystkim nam żyło się lepiej 🙂