Oszczędzanie a inwestowanie, czyli nie mieszaj pojęć

Oszczędzanie a inwestowanie, czyli nie mieszaj pojęć

2023-02-02 1 przez Redakcja

Ten wpis będzie krótki, ale ma ważne zadanie: usystematyzować podstawowe kwestie, które czasem są niestety mylone. Efekt? „Piękne katastrofy” i stracone oszczędności życia, choćby w słynnych aferach pokroju Amber Gold, piramidy Madoffa czy najnowszej super anty-gwiazdy, czyli giełdy FTX.

  1. Oszczędzanie to tworzenie nadwyżki, czyli wydawanie mniej niż się zarabia. Oszczędności, czyli ta nadwyżka, tradycyjnie gromadzone są na rachunkach oszczędnościowych i lokatach oraz w obligacjach skarbowych. To instrumenty generalnie bez ryzyka, a przynajmniej z niezwykle mocno ograniczonym ryzykiem poprzez wielkość i jakość np. banków, system depozytów gwarantowanych przez państwo i charakter instrumentów.
  2. Inwestowanie to – zgodnie z teorią – ponoszenie ryzyka danej inwestycji w zamian za potencjalnie wyższy zysk. Nie ma możliwości, aby inwestycja była bezpieczna oraz zapewniała powtarzalny, długoterminowy zysk przekraczający poziom oprocentowania np. lokat terminowych czy rentowności obligacji rządowych. W grupie „inwestycje” mamy więc wszelkie instrumenty związane z akcjami, obligacjami firm, walutami (też krypto), surowcami, nieruchomościami inwestycyjnymi, metalami szlachetnymi czy inwestycjami alternatywnymi, jak alkohole kolekcjonerskie, samochody klasyczne bądź dzieła sztuki.

Dla mnie najważniejsze jest to, aby czytelnicy OszczędzamInwestuję.pl doszli w swoich przemyśleniach do konstatacji, że inwestować warto tylko takie pieniądze, bez których można żyć, które nie będą nam potrzebne w przewidywalnej przyszłości.

Nikt nie ma szklanej kuli. Można mieć szczęście, wyczucie, skuteczny warsztat analityczny, ale nigdy nie można mieć 100-procentowej pewności co do wyników swoich inwestycji. Także setki czy tysiące procent zarobionych w przeszłości nie dają żadnej gwarancji, że tak będzie również w przyszłości. Jeśli ktoś przekonuje Cię, że jest inaczej i namawia Cię na jakąś inwestycję, to po prostu uciekaj!

Myślenie o inwestycjach jako czymś zupełnie dodatkowym dla naszych finansów ma zastosowanie nie tylko w ryzykownych transakcjach zawieranych bezpośrednio, ale także w inwestowaniu poprzez fundusze inwestycyjne. Oszczędności, ulokowane w bezpiecznych aktywach, służą zabezpieczeniu na przysłowiową czarną godzinę, są niejako poduszką finansową, a jednocześnie są bazą do inwestowania w części przewyższającej poziom oczekiwanego zabezpieczenia finansowego. Jaki to poziom? To sprawa bardzo indywidualna, dlatego też ten wątek pozostawmy na inne wpisy.

Mając na względzie to wszystko, na blogu Oszczędzam Inwestuję znajdują się trzy główne kategorie tematyczne:

  • oszczędzanie, czyli jak zwiększyć nadwyżki finansowe,
  • lokaty+konta, w tym szczególnie oszczędnościowe – dział poświęcony tematyce możliwie bezpiecznego gromadzenia i pomnażania oszczędności,
  • inwestowanie – dział poświęcony pomnażaniu majątku przy akceptacji ryzyka, jakie ogólnie wiąże się z możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu. Ryzyko może być różne, podobnie jak spodziewane stopy zwrotu, dlatego też w naszej orbicie zainteresowań będą w szczególności instrumenty, które mogą wydawać się najbardziej atrakcyjne.

Oczywiście, można wyobrazić sobie tematy dotyczące więcej niż jednego obszaru. Wtedy będą one widoczne w więcej niż jednej kategorii. Takim tematem jest chociażby kwestia strategii lokowania oszczędności – „poduszki finansowej” czy kwestii skali dywersyfikacji – bo być może rację ma Warren Buffet, który powiedział, że mocno dywersyfikują się tylko ci, którzy nie wiedzą, co robią?

500+ Alior Alumetal balony z helem banki Bezpieczny kredyt 2% Biezpieczny kredyt 2% Big Cheese Studio Bioceltix BPS ceny prądu Creepy Jar edukacja ekonomiczna EV event ferrari GPW Grupa AB Hipoteka impreza Kredyt 0% Kredyt 2% Kęty nieruchomości Pekao PKO BP PlayWay podstawy inwestowania PPK Pracownicze Plany Kapitałowe REE2024 Rok Edukacji Ekonomicznej ryzyko Senat SFD SGB typy sytuacji finansowej ubezpieczenia VeloBank Warta Wittchen Woodpecker.co XTB ZBP ZUS